Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Video záznamySlanýGymnázium Slaný - Sever

Prohlédněte si všechna hnízdění v této instalaci
Umístění [CZ]: Gymnázium Slaný - Sever
Datum montáže: 22.4.2016
Datum demontáže:
Budka nemá žádné probíhající hnízdění
Hnízděnía ostatní mezihnízdní záznamy
dnes
Ostatní aktivity
7.7.2020
Rehek zahradní Zhlédnout hnízdění
2.6.2020
Ostatní aktivity
22.4.2016 - montáž