Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Video záznamyNáchodZŠ Komenského

Prohlédněte si všechna hnízdění v této instalaci
Umístění [CZ]: ZŠ Komenského
Datum montáže: 19.2.2019
Datum demontáže:
Budka nemá žádné probíhající hnízdění
Hnízděnía ostatní mezihnízdní záznamy
dnes
1.6.2019
Ostatní aktivity
30.5.2019
30.3.2019
Ostatní aktivity
19.2.2019 - montáž