Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Video záznamyPrahaMETEOCENTRUM Vinoř

Prohlédněte si všechna hnízdění v této instalaci
Umístění [CZ]: METEOCENTRUM Vinoř
Datum montáže: 10.9.2018
Datum demontáže: 3.3.2019
Budka nemá žádné probíhající hnízdění
10.9.2018 - 3.3.2019 (mimo hnízdění)
datum počet záznamů
nenalezeny žádné položky z hledání