Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Video záznamyZnojmoAteliér Samuel

Prohlédněte si všechna hnízdění v této instalaci
Umístění [CZ]: Ateliér Samuel
Datum montáže: 29.4.2017
Datum demontáže:
Budka nemá žádné probíhající hnízdění
Hnízděnía ostatní mezihnízdní záznamy
dnes
Ostatní aktivity
18.5.2019
Sýkora koňadra Zhlédnout hnízdění
26.3.2019
Ostatní aktivity
29.4.2017 - montáž