Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Video záznamyNáchodZŠ Komenského

Prohlédněte si všechna hnízdění v této instalaci
Umístění [CZ]: ZŠ Komenského
Datum montáže: 19.4.2016
Datum demontáže:
Budka nemá žádné probíhající hnízdění
Hnízděnía ostatní mezihnízdní záznamy
dnes
Ostatní aktivity
1.5.2018
13.4.2018
Ostatní aktivity
1.1.2019