Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Projektový tým

Členové projektu PTÁCI ONLINE

Autorka a vedoucí projektu:
Markéta Zárybnická
Vývoj technologií:
Petr Kubizňák
Konstrukce a distribuce ptačí budky:
Václav Klapetek
Koordinace a montáž chytrých budek:
Vlastimil Osoba

Webové stránky

Zodpovědná osoba za realizaci:
Jan Kuchař
Návrh struktury:
Markéta Zárybnická, Jan Kuchař
Návrh technologií, vývoj a údržba:
Tomáš Kotek
Logotyp a barevná schémata:
Michal Hruška

Další spolupracovníci:

Členové projektu CHYTRÁ PTAČÍ BUDKA (SMART NEST BOX)