Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

O projektu

Projekt PTÁCI ONLINE je realizován Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze od r. 2014. Projekt ve svém průběhu prošel několika fázemi – návrhem a vytvořením monitorovacího systému, konstrukcí speciální ptačí budky pro vestavěná technická zařízení, aplikací testovacích budek za pomocí veřejnosti a realizací online přenosu hnízdění na sociálních sítích. Aktuálně spolupracujeme s více než dvěma desítkami spolupracovníků z řad škol a soukromých uživatelů a také s Ministerstvem životního prostředí.

Jaký je cíl projektu?

Hlavním cílem projektu PTÁCI ONLINE je přiblížit vědeckou činnost široké veřejnosti pod mottem „věda lidem — lidé pro vědu“. Unikátním, nenáročným způsobem chceme zapojit školy, veřejné a zájmové organizace do sběru biologických dat. Na oplátku jim bude poskytnuta možnost sledování jejich ptačího hnízdění online prostřednictvím domácí internetové sítě a umožněna jeho prezentace na sociálních sítích. Video výstupy budou sloužit jako ideální edukativní pomůcka pro děti i dospělé, stanou se zdrojem dat pro studentské i vědecké práce a nástrojem popularizace vědy.

Co je základním kamenem projektu?

Projekt PTÁCI ONLINE je založen na využití tzv. „chytré ptačí budky“ (Smart Nest Box), která byla vyvinuta pro účely monitorování průběhu hnízdění ohroženého druhu sovy - sýce rousného. Na jejím vývoji se společně podílely Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, Centrum Informatiky, Robotiky a Kybernetiky ČVUT v Praze a firma ELNICO, s.r.o.. V rámci navazujícího projektu PTÁCI ONLINE byla technologie původní chytré ptačí budky modifikována firmou ELNICO s.r.o. pro monitorování hnízdění běžných druhů pěvců. Hlavní změny spočívaly v přizpůsobení kamerového systému pro sledování ptačích druhů s denní aktivitou, úpravě na pevný zdroj napájení a zajištění online přenosu dat a jeho sdílení na sociálních sítích. Zároveň byla navržena a vyrobena dřevěná konstrukce budky pro pěvce s úpravou pro vestavnou techniku. Aktuálně modifikovaný kamerový systém chytré ptačí budky umožňuje sledovat přímý přenos hnízdění běžných druhů ptáků z pohodlí domova a zároveň umožňuje ukládání biologických informací v počítači vestavěném přímo v budce.

Neméně důležitou součástí projektu jsou webové stránky a zprostředkovaný online přenos hnízdění na sociálních sítích. Design, vývoj a údržbu webových stránek zajišťuje Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. V současné době jsou stránky www.ptacionline.cz ve zkušebním provozu, který bude postupně dokončován v průběhu roku 2016.

V jaké fázi se projekt nachází?

Aktuálně testujeme a zvyšujeme spolehlivost technických zařízení a speciálně vyvinutých technologií zajišťujících proces monitorování. Testujeme také automatické ukládání dat, vzdálené nastavení systému, online přenos video záběrů prostřednictvím sociální sítě a dokončujeme uživatelské rozhraní systému.

Pro realizaci projektu v širším měřítku sháníme finanční podporu z veřejných zdrojů. V rámci finančně podpořených projektů chceme chytrou ptačí budku zapůjčit školám i veřejným a zájmovým organizacím, které se do projektu zapojí prostřednictvím monitorování ptactva hnízdícího na jejich pozemku.

Základní typ chytré ptačí budky plánujeme od roku 2017 nabízet také k prodeji soukromým osobám.

Jak je chytrá ptačí budka konstruovaná?

Naše chytrá ptačí budka, určená pro monitorování běžně hnízdícího ptactva obsahuje vestavěný počítač, pohybový senzor pro zachycení přítomnosti ptáka ve vletovém otvoru, 1 nebo 2 kamery s nočním přísvitem, mikrofon, vnitřní a venkovní teplotní senzor a senzor venkovního osvětlení. Velikost vletového otvoru budky je možné přizpůsobit ptačímu druhu (malý otvor pro hnízdění např. sýkory koňadry, větší otvor pro špačka). Všechny přístroje jsou v budce vestavěné.

Zprovoznění chytré ptačí budky a přenos dat

Přenos dat i napájení elektroniky probíhá přes ethernetový - tzv. PoE kabel (průměr do 1 cm), jehož doporučená vzdálenost od budky k ethernetové zásuvce je do 50 m (max. 80 m). Tento kabel se na jednom konci zapojuje do řídící jednotky v budce a na druhém konci do PoE adaptéru, který je třeba dále připojit k ethernetové zásuvce a zdroji elektřiny. Pro vlastní zprovoznění technického zařízení potřebujeme zpřístupnit v místě instalace zdroj napájení (zásuvka 230 V) a aktivní ethernetovou zásuvku ( ve zdi nebo switchi/routeru). Dále potřebujeme znát způsob adresování zařízení v síti - statické/dynamické. V případě statického adresování potřebujeme znát masku sítě, adresu výchozí brány a DNS serveru a jednu volnou IP adresu (tyto informace by měla poskytnout osoba zajišťující správu sítě na dané lokalitě). V případě dynamického adresování tyto informace zjistíme samostatně v místě zprovoznění kamerového systému. Potřebná technická vybavení, tj. PoE adaptér, PoE kabel a ethernetový kabel zapůjčíme.

Po zprovoznění budky bude uživatel moci veřejně sdílet vidopřenos hnízdění a také získá přístup do neveřejné části webu www.ptacionline.cz. Zde může vkládat podrobné informace o hnízdění, prezentovat nejlepší videa nebo prohlížet archivovaná videa ostatních hnízdění.

Pro které druhy ptáků je monitorování vhodné?

Aktuálně konstruované budky jsou vhodné pro hnízdění např. sýkory koňadry, modřinky, uhelníčka, parukářky, babky, sýkory lužní, špačka obecného, brhlíka lesního, rehka zahradního, vrabce polního, lejska černohlavého, lejska bělokrkého, kavky obecné. Příležitostné hnízdění je možné očekávat od ptáků využívajících polobudky nebo speciálně konstruované budky, např. konipase bílého, lejska šedého, rehka domácího, střízlíka obecného, šoupálka dlouhoprstého a krátkoprstého či rorýse obecného.

Kdo se může do projektu zapojit?

Od roku 2017 bychom do projektu rádi zapojili zájemce z řad škol i veřejných a zájmových organizací, kteří budou schopni aplikovat edukativní dopady projektu v rámci své instituce. Jejich účast na projektu nebude finančně podmíněna. Zájemci se však musí seznámit s podmínkami účasti na projektu (viz níže). Pokud budou schopni podmínkám vyhovět, mohou se do projektu zaregistrovat prostřednictvím našeho systému.

Podmínky účasti na projektu

Přínosy z účasti na projektu