Ptáci Online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Přímý přenos z některých budek lze momentálně z technických důvodů spustit pouze v rámci vnitřní sítě organizace. Na řešení intenzivně pracujeme.