Ptáci online

Informační server pro sledování hnízdění ptactva
pro odbornou i laickou veřejnost

Během zimní sezóny, kdy práci nehnízdí, lze v budkách pozorovat občasné návštěvy ptáků a v mnoha případech i jejich nocování. Naší technologii lze také upravit a použít i pro sledování dalších ptačích aktivit, např. na krmítku. Podívejte se zde.